Industridesign og prosjektledelse

Widenoja Design er ledet av Eva Widenoja.  Hun har gjort design fra små presisjonsstøpte plastdetaljer i millionserier for medisinsk industri og til kraftmaster på høyeste spenningsnivå i Norge på 420kV.